Udbudsrådgivning

Har du brug for gode konkrete råd omkring salgsprocessen rettet mod det offentlige?

Vi kan hjælpe dig med alle faser undervejs i forbindelse med salget – lige fra den indledende overvågning af markedet, der kan sikre din virksomhed en optimal planlægning af salgsforløbet – til den endelige ordre er i hus.

Din udbudspartner

Udbuds dokumentation

Når din virksomhed skal til at afgive tilbud er der en del arbejde, der skal gøres. Et udbudsmateriale er som oftest omfattende og kan være svært at overskue. Det er vigtigt at få læst, forstået og ikke mindst sorteret i de relevante bilag. Formkrav og mindstekrav skal overholdes. Ligeledes står der meget mellem linjerne, som kan være svært at læse, hvis man ikke er inde i det gængse sprogbrug for de forskellige typer af udbud.

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at få styr og struktur på besvarelsen af udbudsmaterialet, så din virksomhed kan få produceret et kvalitetstilbud med fokus på at få adresseret alle krav fra ordregiver samt få de rette budskaber frem, sådan at din virksomhed adskiller sig fra de øvrige tilbudsgivere.

Pace kan hjælpe med at øge dine vinderchancer betydeligt og vi har sammensat forskellige pakker der i varierende grad tilbyder hjælp til udformning af tilbud.

Kontakt os og høre nærmere om vores løsning til jeres behov.

Identifikation af egnede tilbudsgivere:

 • Ide udvikling/afklaring af koncept/afklaring af behov
  Pace indgår som en aktiv del af ide udviklingen og afklaringens fasen, hvor vi kan bidrage med vores faglige og tekniske indsigt til at kunne afklare hvordan et nyt koncept kan udvikles implementer til jeres behov
 • Kravspecificering
  Vi har hos Pace store erfaring med at udarbejde kravspecifikationer i samarbejde med kunder, for os handler det om at skrive kundens ønsker ned som en definere krav, som en leverandør kan forstå, det er ofte en stor udfordring hvis man ikke har teknisk indsigt, men for os er det rutine.
 • Etablering af projektorganisation
  Når et projekt skal etableres er det vigtig at få afklaret hvem der skal have hvilke roller i projektet organisationen, projektet organisationen skal være med til at understøtte projektets vision og derved sikre at projektet kommer i mål. En projektorganisation kan have forskellig roller i forhold til hvilken projektmodel du vælger, vi kan hjælpe med at finde de rigtig personer i organisationen til at udfylde rollerne i din projekt organisation.
 • Udarbejdelse af anmodning om udbud
  Nå projektet er blevet defineret og du er afklaring omkring hvad produktet skal kunne, i form af en kravspecifikation eller en projektbeskrivelse, så kan du sende dit materiale i udbud. Det kan ofte blive en smule kompliceret hvis man ikke er 100% inde i alle muligheder, vi har ekspertisen til at rådgive både i forhold til hvilken udbuds form der kan vælges og hvordan udbuddet skal håndteres
 • Evaluerings rapport
  Når tilbuddene tikker ind for alle de interesseret leverandør, er det vigtig at tilbuds evalueringen forgå korrekt og kvalificeret, det skal sikre en lige behandling af tilbudsgiverne, basseret på de stillede evaluerings krav, Pace har erfaring med at udarbejde envaluerings rapport og kan hjælpe med en kvalificeret udbuds evaluering

Varetagelse af åben konkurrence:

 • Vedligeholdes af projektorganisation
  En projektorganisation skal løbende vedligeholdes i forhold til nye leverandør eller ændret behov i løbet af projekt, det er derfor vigtig at de løbende er fokus på om det er de rigtig personer der er med i organisationen og at der løbende bliver justeret efter behov.
 • Løbende status afrapportering
  Løbende status rapport eller sprint præcentationer hjælper projektet og kunden i at forstå hvilken vej projektet går og hvordan fremdriften er, det er altid meget vigtig at holde løbende fokus på projektet fremgangen specialt bed i Agil projkt, det er den enste mulighed kunden har for at kunne styre projektet i den rigtig retning, det er noget vi har stor erfaring med hos Pace, og vi hjælper gerne med at holde løbende styr på projektet.
 • Proces håndtering
  Processerne i forbindelse med et projektet kan være meget forskellige afhængig af den projektmodel man har valgt at implementere i projekt organisationen, det er meget vigtig at processen bliver overhold og at den bliver opfyldt.
 • Løbende forhandling/ændringshåndtering
  Hos Pace arbejder vi med den annerkendelse af at man i løbet af et projekt bliver klogere på en løsning og at der derved også opstår nu behov og muligheder, det er derfor vigtig at have en mulighed for at kunne ændre på indholdet af projektet ændre i form af at kunne omprioriter sine user-stories eller i form af at kunne ændrings håndtere i løbet af projektet.
 • Test rapport
  Når projektet er afsluttet eller når et sprint slutter vil der være behov for at test om funktionalitet er opfyldt som forventet, det er en vigtig opgave da det vil sikre kvaliteten af slut produktet, vi arbejder med løbende test og fejl registrering og kan hjælpe kunden med at test deres løsninger
 • Idriftsættelse
  At etablere et drifts miljø, kan ofte være meget kompliceret det er her det bliver rigtig teknisk, hos Pace har vi en god faglig indsigt, hvilket kan hjælpe dig med at afklare om der skal være en eller to server, skal der være et test og et produktions miljø, det er vigtig spørgsmål som vi kan hjælpe med at afklare.

Udbuds rådgivning

Har du brug for gode konkrete råd omkring salgsprocessen rettet mod det offentlige?

Vi kan hjælpe dig med alle faser undervejs i forbindelse med salget – lige fra den indledende overvågning af markedet, der kan sikre din virksomhed en optimal planlægning af salgsforløbet – til den endelige ordre er i hus.

Afgivelse af tilbud til det offentlige er som regel en kompleks proces, som vi kan hjælpe med at simplificere bl.a ved at give jer de rigtige råd og samarbejdspartnere. Vores konsulenter har meget stor ekspertise inden for området og kan derfor komme med meget præcise råd og anvisninger, der for alvor kan få din virksomhed i den rigtige retning.

Pace hjælper din virksomhed og guider jer igennem hele processen så mulighederne for at vinde et offentligt udbud øges.

 


Udbudsoversigt

Vi tilbyder dig et unikt indblik i hvilke udbud, der er planlagt indenfor dit forretningområde.

Vi gennemfører en personlig gennemgang af de aktuelle udbud baseret på dine kriterier og sammenfatter en oversigt hvori vi forklarer de udvalgte udbud og kommer med vores anbefalinger til hvordan et videre forløb kan se ud.

Udbudsoversigten omfatter alle udbud i Danmark – Stat, Region, Kommune og halv-offentlig.

Dette gør det muligt for din virksomhed at planlægge salgsindsatsen frem mod et specifikt udbud. Det giver dig også mulighed for at planlægge de interne ressourcer, sådan at i på forhånd er gearet til at udarbejde tilbudsmaterialet.

Hvis du har yderligere behov, står vi også klar med dygtige konsulenter, der hjælper dig med at optimere din tilbudsproces og med gennemføre selve tilbuddet.


Kravspecificering

Som offentliginstans har man ofte ikke overblik over IT udbud, det er måske ikke noget man laver så ofte og det hele kan ofte blive meget teknisk.

Pace kan hjælpe med udbudsrådgivning, vi kan afklare og udarbejde beskrivelse og kravspecificering at dine projekter.

Vi har stor erfaring med at omsætte idé til løsning inden for det offentlige, vi har erfaring med at udarbejde udbudsmateriale, evalurere tilbud, løbende projektledelse ved projektforløbet og sikret den fremtidig drift af jeres IT løsning.


Brug for hjælp?

Der er mange overvejelser og tanker som vi kan hjælp med

Kontakt os her