Projektledelse

Vi arbejder med 4 hovedpunkter inden for projektledelse

Målrettet kompetence på forretningsorienterede projekter

Resultatorienteret projektarbejde

Fælles referenceramme inden for forretningsorienteret projektledelse

Bedre samarbejde

Din projekt partner

MÅLRETTET KOMPETENCE PÅ FORRETNINGSORIENTEREDE PROJEKTER

RESULTATORIENTERET PROJEKTARBEJDE

FÆLLES REFERENCERAMME INDEN FOR FORRETNINGSORIENTERET PROJEKTLEDELSE

BEDRE SAMARBEJDE


Agil Projektledelse

Træf de rigtige valg for projektledelse

Hvorfor kan du med fordel anvende agile projektledelsesmetoder? Vi hjæper dig med at forstår den agile tilgang i teori og praksis. At tilgå de agile teknikker som planlægningsværktøj, daglige team møder, brug af SCRUM board og sprints.

Lær at tilpasse dit projekt til vilkårene i en kompleks verden. Bliv klogere på denne anerkendte tilgang og lad os fortælle dig om en agil metode er det rigtige valg for dit projekt.


Projektledelse

Træf de rigtige valg for projektet

It-projekter kan ofte blive meget komplicerede fordi der ofte er komplicerede problemstillinger. Et kompliceret projekt kombineret med en omfattende organisationsstruktur krydderet med lovkrav, kan betyde at en traditionel projektmodel eller en vandfalds model som den også er kendt som, kan være det helt rigtig valg for dig. Vi arbejder med at finde den rigtig løsning, sammen med dig.

Før projektstart:

 • Ide udvikling/afklaring af koncept/afklaring af behov
  Pace indgår som en aktiv del af ide udviklingen og afklaringens fasen, hvor vi kan bidrage med vores faglige og tekniske indsigt til at kunne afklare hvordan et nyt koncept kan udvikles implementer til jeres behov.
 • Kravspecificering
  Vi har hos Pace store erfaring med at udarbejde kravspecifikationer i samarbejde med kunder, for os handler det om at skrive kundens ønsker ned som en definere krav, som en leverandør kan forstå, det er ofte en stor udfordring hvis man ikke har teknisk indsigt, men for os er det rutine.
 • Etablering af projektorganisation
  Når et projekt skal etableres er det vigtig at få afklaret hvem der skal have hvilke roller i projektet organisationen, projektet organisationen skal være med til at understøtte projektets vision og derved sikre at projektet kommer i mål. En projektorganisation kan have forskellig roller i forhold til hvilken projektmodel du vælger, vi kan hjælpe med at finde de rigtig personer i organisationen til at udfylde rollerne i din projekt organisation.
 • Evaluerings rapport
  Når tilbuddene tikker ind for alle de interesseret leverandør, er det vigtig at tilbuds evalueringen forgå korrekt og kvalificeret, det skal sikre en lige behandling af tilbudsgiverne, basseret på de stillede evaluerings krav, Pace har erfaring med at udarbejde envaluerings rapport og kan hjælpe med en kvalificeret udbuds evaluering.

Under projektet:

 • Vedligeholdes af projektorganisation
  En projektorganisation skal løbende vedligeholdes i forhold til nye leverandør eller ændret behov i løbet af projekt, det er derfor vigtig at de løbende er fokus på om det er de rigtig personer der er med i organisationen og at der løbende bliver justeret efter behov.
 • Løbende status afrapportering
  Løbende status rapport eller sprint præcentationer hjælper projektet og kunden i at forstå hvilken vej projektet går og hvordan fremdriften er, det er altid meget vigtig at holde løbende fokus på projektet fremgangen specialt bed i Agil projkt, det er den enste mulighed kunden har for at kunne styre projektet i den rigtig retning, det er noget vi har stor erfaring med hos Pace, og vi hjælper gerne med at holde løbende styr på projektet.
 • Proces håndtering
  Processerne i forbindelse med et projektet kan være meget forskellige afhængig af den projektmodel man har valgt at implementere i projekt organisationen, det er meget vigtig at processen bliver overhold og at den bliver opfyldt.
 • Løbende forhandling/ændringshåndtering
  Hos Pace arbejder vi med den annerkendelse af at man i løbet af et projekt bliver klogere på en løsning og at der derved også opstår nu behov og muligheder, det er derfor vigtig at have en mulighed for at kunne ændre på indholdet af projektet ændre i form af at kunne omprioriter sine user-stories eller i form af at kunne ændrings håndtere i løbet af projektet.
 • Test rapport
  Når projektet er afsluttet eller når et sprint slutter vil der være behov for at test om funktionalitet er opfyldt som forventet, det er en vigtig opgave da det vil sikre kvaliteten af slut produktet, vi arbejder med løbende test og fejl registrering og kan hjælpe kunden med at test deres løsninger
 • Idriftsættelse
  At etablere et drifts miljø, kan ofte være meget kompliceret det er her det bliver rigtig teknisk, hos Pace har vi en god faglig indsigt, hvilket kan hjælpe dig med at afklare om der skal være en eller to server, skal der være et test og et produktions miljø, det er vigtig spørgsmål som vi kan hjælpe med at afklare.

Brug for hjælp?

Der er mange overvejelser og tanker som vi kan hjælp med

Kontakt os her