Idé- og konceptudvikling

Din udviklings- og vækststrategi er oftest det punkt i virksomheden, som får mest taletid, men mindst opmærksomhed. Hvordan finder du frem til måder, hvorpå du kan øge omsætningen på nye/eksisterende produkter eller markeder, skal I vokse organisk eller tilkøbe? Og hvilke muligheder har I? Ofte vil en langt mere fokuseret indsats over for eksisterende kunder med eksisterende ydelser være en kraftig forbedring – det kan Pace hjælpe med at finde ud af.

Din udviklingspartner

Innovativ vækst

Måske finder du frem til, at din udviklings- og vækststrategi skal ske via din toplinie. Altså skal du finde frem til måder, hvorpå du kan øge omsætningen på nye/eksisterende produkter eller markeder enten ved selv at vokse organisk eller ved at tilkøbe.

Styrket konkurrenceevne

Måske vælger du en udviklings- og vækststrategi, hvor du primært fokuserer på at øge din bundlinie. Altså skal du finde måder til at øge din konkurrenceevne – f.eks. for at være mere solid, for at kunne håndtere en eventuel priskrig. Eller måske for selv at øge dine markedsandele og ryste konkurrenter af markedet ved at levere flottere ydelser til bedre priser. Du kan effektivisere og optimere i egen virksomhed, eller du kan vælge at outsource dele af din virksomhed.

Øget salg

Den helt ligefremme metode til vækst er at forøge dit salg. Banalt og trivielt, men ikke nødvendigvis enkelt. Måske skal du simpelthen have kigget dine salgsaktiviteter efter i sømmene og den vej vækste og udvikle din forretning. Én mulighed er at finde dine 10 største kunder (ofte står de for 90% af din indtjening) og dyrke dem intensivt.

Digital strategi

Fremtiden er her allerede. Og den er digital. Vi har en flerstrenget symfoni af online kommunikationskanaler at spille på, og vi kan personalisere vores kommunikation efter brugerens digitale fodspor. Men vi gør det ikke. Kun en begrænset del af de danske virksomheder bruger rent faktisk deres digitale platform aktivt og strategisk i salgs- og kommunikationsprocessen. Pace kan hjælpe jer til at få det optimale ud af jeres digitale tilstedeværelse.

Helt indledningsvist bør du starte med at undersøge, hvor i en overordnet livscycklus din virksomhed befinder sig.

a. Er du nystartet, hvor du ikke har en etableret position, og hvor salg stort set skal være dit primære fokus?
b. Driver du en mere moden virksomhed, hvor en pæn del af din omsætning kommer med en vis forudsigelighed? Måske skal både den eksisterende forretning efterses – og nye forretningsområder vurderes og etableres?
c. Er din virksomhed særdeles kendt i markedet, så omsætningen i endnu højere grad er kendt eller endog forudsigelig?

 • Vækst 50%
 • Innovation 80%
 • Strategi 40%

Dit forretningsområde

Dine næste spørgsmål bør være:

 • Hvilken forretning driver du?
 • Hvad tjener du penge på?
 • Hvad er din mission?
 • Hvilke ydelser har du?
 • Hvordan ser din produktportefølje ud?
 • Hvilke målgrupper betjener du?
 • Hvilke grundydelser og sekundærydelser er især vigtige for at opnå kundetilfredshed?
 • Hvordan skaber du kundeloyalitet – merkøb, genkøb og relationel loyalitet?
 • Hvor tjener du, og hvor taber du penge?
 • Hvilke produkter har højt/lavt potentiale som muligt vækstområde?
 • Hvilke produkter har kort/lang levetid på det eksisterende marked?
 • Hvordan ved du, at du leverer det rigtige til den rigtige målgruppe?
 • Hvilke andre målgrupper kunne eventuelt nyde gavn af dine produkter?
 • Hvilken position har du valgt for dine forskellige brands – høj pris/høj kundeoplevet værdi kontra lav pris/lav kundeoplevet værdi?

Spørgsmålene er blandt andet inspireret af koncepter som Service Management og The Boston Matrix.

Dit forretningslandskab

Dernæst bør du forsøge at forstå dit forretningslandskab:

 • Hvilken lovgivning er du reguleret af – og hvilken betydning har det for dine muligheder for vækst?
 • Hvem er dine primære konkurrenter – og hvorfor er de det?
 • Hvilke tendenser er der på markedet – hvor er kundernes ønsker på vej hen?
 • Hvilken ydelse/produkt kunne erstatte din ydelse/produkt?
 • Hvilke ydelser/produkter vil supplere dine ydelser/produkter?
 • Hvilke opkøb, salg, fusioner eller lignende hos kunder, leverandører og konkurrenter er set i den seneste tid – og hvordan påvirker det din position på markedet?
 • Hvor befinder dine ydelser sig i den overordnede værdikæde – er du distributør, forhandler, producent, udvikler eller noget helt femte?
 • Hvor i værdikæden skabes der mest værdi og højest indtjening?
 • Hvilke teknologier og kernekompetencer er især vigtige for din succes?
 • Hvilke socio-økonomiske og politiske tendenser er der i samfundet, som kan komme til at betyde noget for din forretning – f.eks. bevægelse i retning af økologi, stor-familier, skilsmisseprocent, lav-konjunktur, rentestigninger etc.

Din virksomhedsevne

Måske kunne du finde på at evaluere din egen organisation. Så du får et samlet billede af, hvor du eventuelt skal sætte ind for at optimere og forbedre grundlaget for at tjene penge. I hvilket omfang foregår ting efter velgennemtænkte mål og metoder? Hvordan sætter du mål, og hvordan styrer du efter at nå målene?

Brug for hjælp?

Der er mange overvejelser og tanker, som vi kan hjælpe med

Kontakt os her